Søk bare i:

Søkeord tiltak

Totalt 8 resultater funnet.

1. Fakta om luktpanelet
(Kunngjøringer/Hera Vekst)
... i større grad kan benyttes i den forbedringsprosessen Hera Vekst er avhengig av i forhold til lukt. Uavhengig av luktpanelet gjøres det en serie med tiltak knyttet til driften på Hera Vekst. Luktpanelets ...
tirsdag 19. januar 2010
... (SFT). SFT stiller klare krav til dokumentasjon, konkrete tiltak og reduksjon i mengde matavfall som håndteres på anlegget. Les hele saken på sft.no (2008-12-09) og på ostlendingen.no (2008-12-13) ...
torsdag 22. oktober 2009
... eller råte må de rette tiltak gjennomføres for å fjerne disse kildene. Noe mugg kan gi lukt som minner litt om katteurin. Bor det en katt i boligen kan dette medføre at katten urettmessig blir tillagt ...
torsdag 22. oktober 2009
4. Kontakt
(Kontakt/kontakt)
...  Hva er det som lukter Hvor mye lukter det Hvilke krav må tiltakene tilfredsstille for at løsningen skal bli god nok Lukt i bolig er en problemstilling som jeg stadig kommer borti. Disse problemstillingene ...
fredag 31. juli 2009
5. Lukt - fra kilde til nabo
(Tema/Industri)
... nivåer. Ved å beregne immisjon - eller spredningen til omgivelsene - vil derfor tålegrensen for utslippet kunne beregnes. Det er nyttig når tiltak for å begrense lukt til omgivelsene skal utredes.   ...
søndag 26. juli 2009
6. Luktproblemer fra marint avfall
(Tema/Spørsmål & svar)
... er derfor å vinkle eventuelle tiltak slik at de blir del av en ny verdikjede og derved mer kommersielt interessant. Smarte avfallsmottak har skjønt dette, og tjener forsåvidt gode penger BÅDE på å ta i ...
søndag 26. juli 2009
7. Om lukt
(Tema/Kort om lukt)
... som god for en annen - og heller ikke alle vonde lukter varsler en reell fare. Likevel: Lukt kan det gjøres noe med! Det handler om å identifisere kilden, for deretter å sette inn de tiltak som fjerner ...
lørdag 25. juli 2009
8. Å begrense lukt
(Tema/Kort om lukt)
... er: jo nærmere kilden tiltaket settes inn, desto mer effektivt vil det sannsynligvis være.    ...
fredag 24. juli 2009