Søk bare i:

Søkeord smak

Totalt 5 resultater funnet.

1. Luktesansen
(Tema/Fakta)
De fleste av oss kjenner til 5 fysiske sanser, som vi bruker til å orientere oss rundt med i den fysiske verden: luktesansen, smaksansen, følesansen, hørselen og synet. Luktesansen er ved siden av smaksansen ...
fredag 23. oktober 2009
2. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
... må først se litt nærmere på luktesansen, da denne står i sentrum for begivenhetene. Luktesansen er nært knyttet sammen med smakssansen. Vi kommer derfor lett inn på temaet mat når vi snakker om lukt. ...
torsdag 22. oktober 2009
3. Vil lukte seg slankere
(Tema/Kort om lukt)
... eksempel å spise en sjokolade. - Åtti prosent av det vi smaker er egentlig lukt, sier molekylbiolog Christopher Adams til . Les mer på  ...
onsdag 29. juli 2009
4. Lukter på kloakk på jobben
(Tema/Kort om lukt)
Dagbladet.no ble med da det sensoriske panelet på Ås fikk et uvanlig oppdrag. Panelet er satt sammen av dommere som alle har sensitive sanser, og vanligvis har de som oppgave å bedømme smak eller lukt ...
lørdag 25. juli 2009
Menneskene i de tidlige tider har trolig måttet stole sterkt på lukt- og smakssansene for å overleve, og det er lett å forestille seg at disse sansene har beskyttet dem mot å konsumere bedervet mat eller ...
fredag 24. juli 2009