Søk bare i:

Søkeord sensoriske

Totalt 3 resultater funnet.

1. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
... «noe vondt», «sur vaskeklut», etc. I 1975 kunne det leses i årsberetningen at: «SI's kompetanse på aromasektoren og i tilknytning til sensoriske analysemetoder har ført til at det kommer stadig spørsmål ...
torsdag 22. oktober 2009
2. Luktproblemer fra marint avfall
(Tema/Spørsmål & svar)
... restprodukter". Dette lar seg måle ved bruk av eksempelvis flukskamre i felt og kjemiske og/eller sensoriske analyser av lukt / luktkonsentrasjon, for å få et estimat av luktfluks per tid- og arealenhet. ...
søndag 26. juli 2009
3. Lukter på kloakk på jobben
(Tema/Kort om lukt)
Dagbladet.no ble med da det sensoriske panelet på Ås fikk et uvanlig oppdrag. Panelet er satt sammen av dommere som alle har sensitive sanser, og vanligvis har de som oppgave å bedømme smak eller lukt ...
lørdag 25. juli 2009