Søk bare i:

Søkeord problem

Totalt 10 resultater funnet.

1. Luktproblemer Hornmoen avfallsplass
(Kunngjøringer/Hera Vekst)
Saken er med på sakskartet til Formannskapet i Elverum kommune den 20.01.2010. Behandlingen er åpen for publikum. En oversikt over dokumenter og innmeldinger til Elverum kommune finner du på kommunens ...
torsdag 14. januar 2010
2. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
... forenkle løsninger av aromaproblemer». På bildet (11) ser dere Tone Øfsti ved en slik gasskromatograf. I årsberetningen fra 1977 står teknikken nærmere beskrevet i forbindelse med analyser av luktforbindelser ...
torsdag 22. oktober 2009
Lukt fra kjemiske og biologiske prosesser er ofte et problem. Det kan være lukt fra industri, avløpsanlegg, storkjøkken, fjøs, fra utedoen eller andre steder. Opp igjennom årene har det dukket opp nye ...
torsdag 22. oktober 2009
Lukt i bolig blir raskt et inneklimaproblem dersom det ikke tas hånd om. Som med all annen lukt er den beste måten å få fjernet luktkildene. Dersom dette ikke gjøres vil lukten kunne sette seg på tekstiler ...
torsdag 22. oktober 2009
5. Kontakt
(Kontakt/kontakt)
Hei! Jeg har siden jeg startet å jobbe med luktproblematikk i 2000 hatt spesiell interesse i dette fagfeltet. Først og fremst fordi det er et fagfelt, som angår de aller fleste av oss, men også fordi ...
fredag 31. juli 2009
6. Lukt i enebolig
(Tema/Spørsmål & svar)
Vi har kjøpt en enebolig fra 1965 (Selvaag). Problemet er nå at det lukter rottent egg i gangen. Vi har strippet veggene (panel), og fjernet glava. Lukten er fortsatt intens. Hva kan dette komme av og ...
søndag 26. juli 2009
7. Luktproblemer fra marint avfall
(Tema/Spørsmål & svar)
... studerer er luktproblemer når den marine begroingen blir eksponert for luft og starter forråtnelsesprosessen. Jeg lurte på om du vet noe om omfanget av lukt fra dette? Hvor lenge det vil lukte og spesielt ...
søndag 26. juli 2009
8. Lukt fra nabo
(Tema/Spørsmål & svar)
... behov for. Som leietaker står du nok ikke så sterkt i dette tilfellet, forutsatt det ikke står noe i din leiekontrakt som pålegger en av partene å gjøre noe (forutsetter at problemområdet er på eget loft). ...
søndag 26. juli 2009
9. Lukt og plagethet
(Tema/Kort om lukt)
... ved muskelsmerter og hodepine. Opplevde luktproblemer hos enkeltindivider eller grupper bør tas på alvor siden enkelte personer er mye mer følsomme enn andre. Les mer på    ...
lørdag 25. juli 2009
Menneskene i de tidlige tider har trolig måttet stole sterkt på lukt- og smakssansene for å overleve, og det er lett å forestille seg at disse sansene har beskyttet dem mot å konsumere bedervet mat eller ...
fredag 24. juli 2009