Søk bare i:

Søkeord organiske

Totalt 3 resultater funnet.

1. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
... Saastad på oppdrag ved en fabrikk i Oslo-området. Forskningsprogrammet Orio var et viktig forskningsprogram innen gjenbruk av organiske restprodukter og i forbindelse med dette programmet hadde SINTEF ...
torsdag 22. oktober 2009
... målbar kjemisk eller fysisk størrelse, men et sanseinntrykk som respons på en ofte kompleks cocktail av organiske og uorganiske kjemiske forbindelser. Konsentrasjonen av enkeltforbindelser kan være svært ...
torsdag 22. oktober 2009
3. Luktproblemer fra marint avfall
(Tema/Spørsmål & svar)
... Denne vil naturlig nok avhenge noe av hvor i nedbrytningsprosessen du er og hvordan massene er disponert. Rent generelt vil tiden det tar å bryte ned det organiske avfallet avhenge av hvordan det er disponert, ...
søndag 26. juli 2009