Søk bare i:

Søkeord opplevelse

Totalt 3 resultater funnet.

1. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
... at hjernen spiller en viktig rolle i opplevelsen av lukt og smak, og at en fornemmelse av lukt og smak kan frembringes uten at det fysiske objektet er tilstede. Det er faktisk slik at vår hjerne ikke klarer ...
torsdag 22. oktober 2009
2. Spiller inn lukt
(Tema/Kort om lukt)
Vil fremtidens multimedieopplevelse inneholde enda et nytt medium? Japanske forskere har skapt et luktkamera og en luktavspiller. Les mer på  ...
lørdag 25. juli 2009
3. Måle lukt
(Tema/Kort om lukt)
... Våre assosiasjoner er derfor viktige i vår opplevelse av lukt. I hovedtrekk finnes det tre veier å gå for å måle lukt. Nesen Den ene, og mest åpenbare, er å bruke nesen. Det finnes metoder for ...
lørdag 25. juli 2009