Søk bare i:

Søkeord måle

Totalt 9 resultater funnet.

1. Kjøpe bolig?
(Tema/Bolig)
... Se også godt i og rundt vinduskarmer i alle rom, og sjekk gjerne med en fuktmåler. Ser gulv og tak fint ut, eller er det spor etter fukt? Skader kan også være skjulte. En nyoppusset bolig kan også innebære ...
søndag 28. oktober 2012
2. Bli kvitt røyklukten
(Tema/Kort om lukt)
... til dette formålet er en maling av denne typen mulig å bruke. Mange andre malinger vil ikke danne en tett forsegling, og da er du i grunnen like langt. Et alternativ er å "svette" lukten ut, noe som kan ...
søndag 08. november 2009
3. Så mye lukter kompost
(Tema/Industri)
... verdier for mengde kompost og rankedimmensjoner. Luktkonsentrasjon i ranke og luktfluks fra rankeoverflate er svært avhengig av driftsparametere, slik som vendefrekvens, struktur og råvarer og bør måles ...
tirsdag 27. oktober 2009
4. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
... eksponert for en lukt. Mange forhold spiller inn, og ved siden av luktemisjonen, som normalt måles, er meteorologi og topografi verdt å nevne. En systematisk gjennomgang av alle luktkilder er nødvendig, ...
torsdag 22. oktober 2009
... i flere trinn og mest effektivt ved å kombinere flere teknologier. Måling av lukt ved hjelp av olfaktometri (bruk av luktpanel) er den enkleste måten å måle lukt på som lukt. Nesene til et trenet panel ...
torsdag 22. oktober 2009
...    Ved et utstrakt målebehov over en lang periode kan det lønne seg å vurdere andre dokumentasjonsløsninger. En slik løsning er gjort tilgjengelig i Norge av Miljø-Teknologi as i Skien under navnet ...
torsdag 22. oktober 2009
Nesten all matproduksjon gir opphav til lukt, og i industriell målestokk kan lukten oppleves som svært intens. F.eks. vil lukten fra en liten grisebinge være ok for de fleste, men i industriell målestokk ...
søndag 26. juli 2009
8. Luktproblemer fra marint avfall
(Tema/Spørsmål & svar)
... restprodukter". Dette lar seg måle ved bruk av eksempelvis flukskamre i felt og kjemiske og/eller sensoriske analyser av lukt / luktkonsentrasjon, for å få et estimat av luktfluks per tid- og arealenhet. ...
søndag 26. juli 2009
9. Måle lukt
(Tema/Kort om lukt)
Lukt er et sanseinntrykk. Å måle et sanseinntrykk er svært vanskelig, da det er sanseinntrykket selv som er målet på hvordan det oppfattes. Mennesker er også svært forskjellige. Noe som oppleves som behagelig ...
lørdag 25. juli 2009