Søk bare i:

Søkeord luktproblemer

Totalt 6 resultater funnet.

1. Luktproblemer Hornmoen avfallsplass
(Kunngjøringer/Hera Vekst)
Saken er med på sakskartet til Formannskapet i Elverum kommune den 20.01.2010. Behandlingen er åpen for publikum. En oversikt over dokumenter og innmeldinger til Elverum kommune finner du på kommunens ...
torsdag 14. januar 2010
2. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
... prøvene har vært i kontakt med eller i nærheten av... Man har også foretatt undersøkelser av luktproblemer fra fuktige gulv i hus, og hatt oppdrag fra politiet med å påvise identiteten av brennbare væsker ...
torsdag 22. oktober 2009
3. Lukt i enebolig
(Tema/Spørsmål & svar)
... deponi? Finnes det et aktivt eller nedlagt deponi i din nærhet? Sigevann fra dette deponiet kan skape luktproblemer et stykke unna, avhengig av de lokale strømningsforhold for sigevann.Du kan med fordel ...
søndag 26. juli 2009
4. Luktproblemer fra marint avfall
(Tema/Spørsmål & svar)
... studerer er luktproblemer når den marine begroingen blir eksponert for luft og starter forråtnelsesprosessen. Jeg lurte på om du vet noe om omfanget av lukt fra dette? Hvor lenge det vil lukte og spesielt ...
søndag 26. juli 2009
5. Lukt fra nabo
(Tema/Spørsmål & svar)
... Du kan da velge å bli, eller å flytte. Jeg tror du må ha en velvillig utleier eller en svært dyktig advokat for å få dekket flytteutgifter. Jeg har tilgode å se eiere av "luktproblemer", som velvillig ...
søndag 26. juli 2009
6. Lukt og plagethet
(Tema/Kort om lukt)
... ved muskelsmerter og hodepine. Opplevde luktproblemer hos enkeltindivider eller grupper bør tas på alvor siden enkelte personer er mye mer følsomme enn andre. Les mer på    ...
lørdag 25. juli 2009