Søk bare i:

Søkeord luktpanel

Totalt 7 resultater funnet.

1. CLAIRS og Hera Vekst
(Kunngjøringer/Hera Vekst)
... det å sette informasjon i sammenheng gir alltid merverdi. I forhold til Hera Vekst består denne merverdien i at luktpanelets registreringer blir gjenstand for en analyse som gir grunnlag for tilbakemeldinger ...
tirsdag 19. januar 2010
2. Fakta om luktpanelet
(Kunngjøringer/Hera Vekst)
Hvem er med i panelet? Hvem som helst, som ønsker og er motivert til det får lov til å bli med i luktpanelet. Eneste forutsetning er at du bor eller arbeider i Elverum kommune og at du av og til kjenner ...
tirsdag 19. januar 2010
3. Luktproblemer Hornmoen avfallsplass
(Kunngjøringer/Hera Vekst)
... nettsider. Innmeldinger til kommunen er lite enhetlige og vil ikke automatisk kunne tas med i de statistiske vurderingene som gjøres i forbindelse med registreringer av Hera Vekst sitt luktpanel. Det anmodes ...
torsdag 14. januar 2010
4. Vil du delta i Hera Vekst sitt luktpanel?
(Kunngjøringer/Hera Vekst)
...  Det er de siste årene benyttet et luktpanel i forbindelse med Hera Vekst. Hera Vekst ønsker å revitalisere dette luktpanelet og utvide antall deltakere. CLAIRS har fått i oppgave å ta seg av innsamling ...
onsdag 13. januar 2010
5. Innmelding av luktobservasjoner
(Kunngjøringer/Hera Vekst)
Her er skjemaer for innmelding av luktobservasjoner. Det er to skjemaer. Skjemaet www.lukt.no/heravekst/ukeskjema/ brukes av luktpanelet i den ukentlige tilbakemeldingen. Skjemaet "luktregistrering_uke" ...
mandag 11. januar 2010
6. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
... for det indre såvel som det ytre miljø». Bildet (13) viser olfaktometeret benyttet til bestemmelse av terskelverdier, sannsynligvis anskaffet i 1976 og i bruk til slutten av 2002. Tone Øfsti er luktpanelist ...
torsdag 22. oktober 2009
... i flere trinn og mest effektivt ved å kombinere flere teknologier. Måling av lukt ved hjelp av olfaktometri (bruk av luktpanel) er den enkleste måten å måle lukt på som lukt. Nesene til et trenet panel ...
torsdag 22. oktober 2009