Søk bare i:

Søkeord luktkonsentrasjon

Totalt 6 resultater funnet.

1. Så mye lukter kompost
(Tema/Industri)
... hvordan mengde kompost, vendetid, rankestørrelse, luktfluks fra rankeoverflaten og luktkonsentrasjon i rankene påvirker influensområdet. Det er i modellen satt inn startverdier. Erstatt disse med egne ...
tirsdag 27. oktober 2009
2. Luktkonsentrasjon
(Tema/Fakta)
Luktkonsentrasjon angis som luktenheter per volum. Når europeisk standard (EN 13725) benyttes angis luktkonsentrasjonen som OUE/m3 (europeiske luktenheter per kubikkmeter). 1 OUE/m3 forstås som den konsentrasjon ...
fredag 23. oktober 2009
3. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
... til ... Luktmålinger ved bruk av luktpanel ved SINTEF, som igjen var opphavet til ... Molab sitt luktpanel, som brukes ved måling av luktkonsentrasjon. I tillegg tilbyr Molab spredningsberegninger. Takk ...
torsdag 22. oktober 2009
... vanskelig å forutsi luktreduksjon med ulike typer utrustning og teknologi, selv når en kjenner til luktkonsentrasjonene (LE/m3, OUE/m3) fra prosessen. Erfaringer med ulike teknologier fra tilsvarende prosess ...
torsdag 22. oktober 2009
5. Luktproblemer fra marint avfall
(Tema/Spørsmål & svar)
... restprodukter". Dette lar seg måle ved bruk av eksempelvis flukskamre i felt og kjemiske og/eller sensoriske analyser av lukt / luktkonsentrasjon, for å få et estimat av luktfluks per tid- og arealenhet. ...
søndag 26. juli 2009
6. Måle lukt
(Tema/Kort om lukt)
... å systematisere flere menneskers luktinntrykk, slik at bestemmelsen av lukt blir mer objektiv. Spesielt når det gjelder å bestemme mengde lukt (luktkonsentrasjon), er dette metodikk som fungerer bra. Det ...
lørdag 25. juli 2009