Søk bare i:

Søkeord luktkilder

Totalt 4 resultater funnet.

1. Så mye lukter kompost
(Tema/Industri)
... modellen vil du raskt se at tiden du bruker på å vende rankene er en kritisk parameter i forhold til luktemisjon ved kompostering. Husk at det på et anlegg også er andre luktkilder enn selve kompostrankene. ...
tirsdag 27. oktober 2009
2. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
... eksponert for en lukt. Mange forhold spiller inn, og ved siden av luktemisjonen, som normalt måles, er meteorologi og topografi verdt å nevne. En systematisk gjennomgang av alle luktkilder er nødvendig, ...
torsdag 22. oktober 2009
... og i andre porøse overflater, og disse blir sekundære luktkilder. Lukten vil da "henge igjen" også en stund etter at den primære luktkilden er fjernet. En primær luktkilde er den kilden som er opphav ...
torsdag 22. oktober 2009
... vi luktkilder som kloakkrenseanlegg, avfallsmottak, komposteringsanlegg og deponier. Vil du lese mer? Forskningsprogrammet Orio er nå avsluttet, men publikasjonene er fremdeles tilgjengelige på ...
søndag 26. juli 2009