Søk bare i:

Søkeord luktkilde

Totalt 7 resultater funnet.

1. Bli kvitt røyklukten
(Tema/Kort om lukt)
... at å slutte å røyke nok er det beste, og legger til at du alternativt kan ta røyken utendørs istedenfor innendørs. Lukt.no's erfaringer er at å fjerne luktkilden alltid er det beste. Røyker du innendørs ...
søndag 08. november 2009
2. Så mye lukter kompost
(Tema/Industri)
... modellen vil du raskt se at tiden du bruker på å vende rankene er en kritisk parameter i forhold til luktemisjon ved kompostering. Husk at det på et anlegg også er andre luktkilder enn selve kompostrankene. ...
tirsdag 27. oktober 2009
3. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
... eksponert for en lukt. Mange forhold spiller inn, og ved siden av luktemisjonen, som normalt måles, er meteorologi og topografi verdt å nevne. En systematisk gjennomgang av alle luktkilder er nødvendig, ...
torsdag 22. oktober 2009
... metoder for å fjerne eller redusere lukt. Noen metoder fungerer bra, andre mindre bra, og en metode som fungerer bra et sted, fungerer kanskje ikke så bra andre steder. Ofte kan endringer i luktkilden ...
torsdag 22. oktober 2009
Lukt i bolig blir raskt et inneklimaproblem dersom det ikke tas hånd om. Som med all annen lukt er den beste måten å få fjernet luktkildene. Dersom dette ikke gjøres vil lukten kunne sette seg på tekstiler ...
torsdag 22. oktober 2009
Dersom du sliter med lukt i huset og det kan virke som om kilden er i bad eller kjeller, kan det være verdt å sjekke vannlåsene. Dersom en vannlås er tørr, så vil det være sannsynlig at du får innlsag ...
torsdag 22. oktober 2009
... vi luktkilder som kloakkrenseanlegg, avfallsmottak, komposteringsanlegg og deponier. Vil du lese mer? Forskningsprogrammet Orio er nå avsluttet, men publikasjonene er fremdeles tilgjengelige på ...
søndag 26. juli 2009