Søk bare i:

Søkeord luft

Totalt 16 resultater funnet.

1. Kjøpe bolig?
(Tema/Bolig)
... av at det akkurat er luftet, spør om eiers inntrykk av lukt i de forskjellige rom. Dersom det lukter boller eller annet godt i boligen, vær oppmerksom på at dette er lukter som vil påvirke deg til å bli ...
søndag 28. oktober 2012
2. Bli kvitt røyklukten
(Tema/Kort om lukt)
... vil det alltid lukte "litt røyk" for noen, hvis du ikke lufter svært godt ut mens røyken ennå er fersk. Tips 2: røyke under kjøkkenviften Noen bruker kjøkkenviften for å trekke mest mulig av røyklukten ...
søndag 08. november 2009
3. Fjerne katteurin
(Tema/Spørsmål & svar)
... lukt har en viss vannløselighet og kan "trekkes ut" fra stoffet det sitter i ved bløtgjøring etterfulgt av oppsuging (NB! ikke lufttørking), f. eks. ved bruk av svamp, klut med god sugevne eller tørkemiddel ...
tirsdag 27. oktober 2009
4. Luktesansen
(Tema/Fakta)
... en av våre "kjemiske" sanser og med den kan vi oppfatte stoffer som befinner seg i luften vi puster. Stoffene kan være i form av små partikler, små dråper eller som molekyler. En forklaring på hvordan ...
fredag 23. oktober 2009
... ved Hornmoen i Hedmark. Beboere i Damtjernveien blir fortsatt plaget av luktutslipp både luftveien og gjennom avløpsledningen fra Hornmoen. - Vi har stor forståelse for at innbyggerne i Elverum ...
torsdag 22. oktober 2009
6. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
... smaksnyanser knyttet til aroma har sitt opphav i de luktene som finnes i maten. Ser vi på et tverrsnitt av nesehulen, kan vi se at luktesansen er direkte knyttet til smakssansen gjennom luftveiene. Selve ...
torsdag 22. oktober 2009
... om vær, luftmengder, temperatur, avkasthøyde, avkastdiameter, bygningshøyder, korrigeringer for terreng og bygninger etc. Dersom prosessen eller anlegget har diffuse kilder, blir spredningsberegningene ...
torsdag 22. oktober 2009
... mellom å kaste, vaske og lufte. Hverken vasking eller lufting er å betrakte som raske løsninger. Men de kan være langt rimeligere enn å investere i nytt. I de tilfellene der luktproblem skyldes sopp ...
torsdag 22. oktober 2009
9. Lukt fra fryseskap
(Tema/Spørsmål & svar)
... og mye lufting var det kun fryseskapet som enda luktet. Vi vasket deretter fryseskapet med klor og diverse annet, men resultet var skuffende. Min samboer fant deretter ut at vi skulle smøre det inn med ...
søndag 26. juli 2009
10. Lukt i enebolig
(Tema/Spørsmål & svar)
... veggene og lukten er fremdeles intens. Jeg antar at du har forsøkt å lufte ut men at lukten kommer tilbake. Det er derfor sannsynlig at lukten siver inn fra et eller annet sted. Spørsmål som kan stilles ...
søndag 26. juli 2009
11. Luktproblemer fra marint avfall
(Tema/Spørsmål & svar)
... studerer er luktproblemer når den marine begroingen blir eksponert for luft og starter forråtnelsesprosessen. Jeg lurte på om du vet noe om omfanget av lukt fra dette? Hvor lenge det vil lukte og spesielt ...
søndag 26. juli 2009
12. Lukt i klesskap
(Tema/Spørsmål & svar)
... denne lukten på. Du kan lufte ut, helst ved en temperatur høyere enn romtemperatur, f.eks. rundt 30° C. Du kan akselerere denne utluftingen ved veksevis å fukte utluftingsluften (luftfukter) og å tørke ...
søndag 26. juli 2009
13. Lukt fra nabo
(Tema/Spørsmål & svar)
... om du kjente lukten ute, kan lukten godt komme fra en leilighet. Idet vedkommende da lufter, vil en pen eim kunne spres i nabolaget. Du sier det lukter sopp. Hva mener du med det? Jeg antar det ikke lukter ...
søndag 26. juli 2009
14. Lukt og plagethet
(Tema/Kort om lukt)
Lukt er en av de vanligste årsakene til klager på luftkvalitet. Lukt i seg selv er sjelden direkte helseskadelig, men kan føre til plager som kvalme og brekninger, og indirekte til stressreaksjoner karakterisert ...
lørdag 25. juli 2009
15. Å begrense lukt
(Tema/Kort om lukt)
... to forhold som må være tilstede: Forbindelsen må være tilstede i luft. Dvs. at den må ha et damptrykk. Små partikler eller aerosoler kan også transportere luktende stoffer. Forbindelsen må være noe ...
fredag 24. juli 2009
... vann. Selv om lukt og smak ikke er så viktig for å overleve i dag, så oppstår situasjoner hvor disse sansene beskytter oss mot potensielle farer forbundet med maten vi spiser, vannet vi drikker og luften ...
fredag 24. juli 2009