Søk bare i:

Søkeord kompost

Totalt 7 resultater funnet.

1. Kjøpe bolig?
(Tema/Bolig)
... gi økt risiko for vond lukt. Er det industri i nærheten, som kan tenkes å gi lukt? Det trenger ikke være store fabrikker. Det kan være en liten dumpingplass for slam, et komposteringsanlegg eller et ...
søndag 28. oktober 2012
2. Vil du delta i Hera Vekst sitt luktpanel?
(Kunngjøringer/Hera Vekst)
Siden før Hera Vekst etablerte sitt anlegg for utråtning og kompostering av våtorganisk avfall og slam har det vært utfordringer med lukt rundt anlegget. For å få en bedre evaluering av luktpåvirkningen ...
onsdag 13. januar 2010
3. Så mye lukter kompost
(Tema/Industri)
Ved rankekompostering avgis det lukt fra rankene både ved henstand og ved vending. Influensområdet er den radius fra rankene klager på lukt kan forventes. Lukt.no har laget en enkel modell som demonstrerer ...
tirsdag 27. oktober 2009
... er uakseptable. Deler av befolkningen i Elverum har i for lang tid vært plaget av sjenerende lukt fra virksomheten ved Hera Vekst AS, som produserer biogass og kompost av matavfall ved sitt behandlingsanlegg ...
torsdag 22. oktober 2009
5. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
... Berg (GLT-Avfall), Arne Kvernheim, Erik Nordgaard (Norsk Jordforbedring) og Karina Ødegård var involvert i disse prosjektene og det ble gjennomført målinger ved et titalls komposteringsanlegg gjennom flere ...
torsdag 22. oktober 2009
... vi luktkilder som kloakkrenseanlegg, avfallsmottak, komposteringsanlegg og deponier. Vil du lese mer? Forskningsprogrammet Orio er nå avsluttet, men publikasjonene er fremdeles tilgjengelige på ...
søndag 26. juli 2009
7. Luktproblemer fra marint avfall
(Tema/Spørsmål & svar)
... da lufttilgang og utveksling av fuktighet med omgivelsene er nøkkelparametere i enhver komposteringsprosess. Legges det i en stor haug vil de innerste delene av haugen for det første gå inn i en anaerob ...
søndag 26. juli 2009