Søk bare i:

Søkeord kjemiske

Totalt 4 resultater funnet.

1. Luktesansen
(Tema/Fakta)
... en av våre "kjemiske" sanser og med den kan vi oppfatte stoffer som befinner seg i luften vi puster. Stoffene kan være i form av små partikler, små dråper eller som molekyler. En forklaring på hvordan ...
fredag 23. oktober 2009
Lukt fra kjemiske og biologiske prosesser er ofte et problem. Det kan være lukt fra industri, avløpsanlegg, storkjøkken, fjøs, fra utedoen eller andre steder. Opp igjennom årene har det dukket opp nye ...
torsdag 22. oktober 2009
3. Luktproblemer fra marint avfall
(Tema/Spørsmål & svar)
... restprodukter". Dette lar seg måle ved bruk av eksempelvis flukskamre i felt og kjemiske og/eller sensoriske analyser av lukt / luktkonsentrasjon, for å få et estimat av luktfluks per tid- og arealenhet. ...
søndag 26. juli 2009
4. Måle lukt
(Tema/Kort om lukt)
... er viktig å huske at hvordan lukt oppleves er og blir en subjektiv opplevelse. Kjemiske målinger Lukt kan også måles ved å bestemme konsentrasjon av kjemiske stoffer. Et luktinntrykk består av en sanset ...
lørdag 25. juli 2009