Søk bare i:

Søkeord immisjon

Totalt 2 resultater funnet.

... om når resultatene er sikre nok. Spredningsberegninger for å estimere luktkonsentrasjoner hos nærmeste naboer (immisjon) vil også ha betydelige usikkerheter. De matematiske modellene mates med informasjon ...
torsdag 22. oktober 2009
2. Lukt - fra kilde til nabo
(Tema/Industri)
... å skille mellom emisjon og immisjon. Emisjon er den faktiske mengde ved utslippet, mens immisjon er den konsentrasjonen som kan pustes inn i avstand fra utslippspunktet. Et utslipp vil gjennomgå en ...
søndag 26. juli 2009