Søk bare i:

Søkeord evaluering

Totalt 3 resultater funnet.

1. Vil du delta i Hera Vekst sitt luktpanel?
(Kunngjøringer/Hera Vekst)
Siden før Hera Vekst etablerte sitt anlegg for utråtning og kompostering av våtorganisk avfall og slam har det vært utfordringer med lukt rundt anlegget. For å få en bedre evaluering av luktpåvirkningen ...
onsdag 13. januar 2010
2. Så mye lukter kompost
(Tema/Industri)
... I en full evaluering må disse også tas hensyn til. Dersom du har ønsker om en beregningsmodell tilpasset en spesiell driftssituasjon, må du gjerne ta kontakt. Obs! Modellen vises best i nettleseren Firefox ...
tirsdag 27. oktober 2009
3. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
Dette foredraget handler om «lukt» i forskningsveien 1. Jeg vil trekke noen linjer fra forskningsarbeidet ved SI, Sentralinstituttet for industriell forskning, til luktevaluering som et kommersielt produkt ...
torsdag 22. oktober 2009