Søk bare i:

Søkeord deponi

Totalt 3 resultater funnet.

1. Kjøpe bolig?
(Tema/Bolig)
... sorteringsanlegg. Et lite komposteringsanlegg kan i verste fall i perioder gi lukt i en radius på flere kilometer. Det samme gjelder for deponier, også nedlagte deponier. Dyrehold kan også gi endel lukt. ...
søndag 28. oktober 2012
... vi luktkilder som kloakkrenseanlegg, avfallsmottak, komposteringsanlegg og deponier. Vil du lese mer? Forskningsprogrammet Orio er nå avsluttet, men publikasjonene er fremdeles tilgjengelige på ...
søndag 26. juli 2009
3. Lukt i enebolig
(Tema/Spørsmål & svar)
... salter. Denne gassen er et typisk problem i forbindelse med avløpsnettet, og dannes også i store mengder inne i avfallsdeponier. Utfordingen for deg vil være å påvise hvor lukten kommer fra. Du har strippet ...
søndag 26. juli 2009