Søk bare i:

Søkeord avfall

Totalt 9 resultater funnet.

1. Luktproblemer Hornmoen avfallsplass
(Kunngjøringer/Hera Vekst)
Saken er med på sakskartet til Formannskapet i Elverum kommune den 20.01.2010. Behandlingen er åpen for publikum. En oversikt over dokumenter og innmeldinger til Elverum kommune finner du på kommunens ...
torsdag 14. januar 2010
2. Vil du delta i Hera Vekst sitt luktpanel?
(Kunngjøringer/Hera Vekst)
Siden før Hera Vekst etablerte sitt anlegg for utråtning og kompostering av våtorganisk avfall og slam har det vært utfordringer med lukt rundt anlegget. For å få en bedre evaluering av luktpåvirkningen ...
onsdag 13. januar 2010
I samarbeid med SFT arrangerte Avfall Norge 2. april 2009 en workshop om lukt som forurensning, håndtering og kravstilling. Arrangementet ble meget godt besøkt med over 100 deltakere. Parallellt med ...
torsdag 22. oktober 2009
... er uakseptable. Deler av befolkningen i Elverum har i for lang tid vært plaget av sjenerende lukt fra virksomheten ved Hera Vekst AS, som produserer biogass og kompost av matavfall ved sitt behandlingsanlegg ...
torsdag 22. oktober 2009
5. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
... Berg (GLT-Avfall), Arne Kvernheim, Erik Nordgaard (Norsk Jordforbedring) og Karina Ødegård var involvert i disse prosjektene og det ble gjennomført målinger ved et titalls komposteringsanlegg gjennom flere ...
torsdag 22. oktober 2009
6. Kontakt
(Kontakt/kontakt)
... gjerne enten om et dokumentasjonsbehov for å tilfredsstille myndigheter og naboer, eller om et behov for å finne riktig teknologi og tiltak for å redusere en lukt. Spesielt har jeg jobbet mye mot avfallsbransjen. ...
fredag 31. juli 2009
... vi luktkilder som kloakkrenseanlegg, avfallsmottak, komposteringsanlegg og deponier. Vil du lese mer? Forskningsprogrammet Orio er nå avsluttet, men publikasjonene er fremdeles tilgjengelige på ...
søndag 26. juli 2009
8. Lukt i enebolig
(Tema/Spørsmål & svar)
... salter. Denne gassen er et typisk problem i forbindelse med avløpsnettet, og dannes også i store mengder inne i avfallsdeponier. Utfordingen for deg vil være å påvise hvor lukten kommer fra. Du har strippet ...
søndag 26. juli 2009
9. Luktproblemer fra marint avfall
(Tema/Spørsmål & svar)
... Denne vil naturlig nok avhenge noe av hvor i nedbrytningsprosessen du er og hvordan massene er disponert. Rent generelt vil tiden det tar å bryte ned det organiske avfallet avhenge av hvordan det er disponert, ...
søndag 26. juli 2009