Søk bare i:

Søkeord analyse

Totalt 6 resultater funnet.

1. CLAIRS og Hera Vekst
(Kunngjøringer/Hera Vekst)
Det er normal prosedyre i Norge at forurenser betaler for målinger som gjøres. Å gjennomføre sammenstillinger og analyser av tilbakemeldinger er et systematisk arbeide og Hera Vekst betaler CLAIRS for ...
tirsdag 19. januar 2010
2. Fakta om luktpanelet
(Kunngjøringer/Hera Vekst)
... soner i Elverum. I tillegg gjøres det en analyse, der luktregistreringene settes opp mot hendelser og drift ved Hera Vekst, samt værobservasjoner på Hornmoen. Hera Vekst får dermed tilbakemeldinger, som ...
tirsdag 19. januar 2010
3. Vil du delta i Hera Vekst sitt luktpanel?
(Kunngjøringer/Hera Vekst)
... villig til å notere tid og varighet. Det tas utgangspunkt i at du i hovedsak rapporterer for der du bor. Tilbakemeldingene vil inngå i en analyse der også drifthendelser og meteorologi tas med, slik ...
onsdag 13. januar 2010
4. Lukt i Forskningsveien 1
(Tema/Industri)
... er et viktig hjelpemiddel i aromaforskningen, hvor man har studert aromadannelse ved røsteprosesser med bl.a. kaffe, og utført forskjellige «headspace»-analyser og orienterende undersøkelser av hermetiske ...
torsdag 22. oktober 2009
... benyttes da til å tallfeste luktkonsentrasjonen. For å forstå en prosess kan en med fordel også benytte kjemiske analyser, og dersom en kjenner prosessen godt kan kjemiske analyser være et utgangspunkt ...
torsdag 22. oktober 2009
6. Luktproblemer fra marint avfall
(Tema/Spørsmål & svar)
... restprodukter". Dette lar seg måle ved bruk av eksempelvis flukskamre i felt og kjemiske og/eller sensoriske analyser av lukt / luktkonsentrasjon, for å få et estimat av luktfluks per tid- og arealenhet. ...
søndag 26. juli 2009