Saken er med på sakskartet til Formannskapet i Elverum kommune den 20.01.2010. Behandlingen er åpen for publikum. En oversikt over dokumenter og innmeldinger til Elverum kommune finner du på kommunens nettsider. Innmeldinger til kommunen er lite enhetlige og vil ikke automatisk kunne tas med i de statistiske vurderingene som gjøres i forbindelse med registreringer av Hera Vekst sitt luktpanel. Det anmodes derfor om at engasjerte borgere i Elverum også registrerer inn til Hera Vekst sitt luktpanel.

Sist oppdatert (fredag 29. januar 2010 17:06)