Hvem er med i panelet?

Hvem som helst, som ønsker og er motivert til det får lov til å bli med i luktpanelet. Eneste forutsetning er at du bor eller arbeider i Elverum kommune og at du av og til kjenner lukt fra Hera Vekst.

Hva gjør luktpanelet?

Luktpanelet leverer inn ukentlig en oversikt over luktobservasjoner. Luktobservasjonene noteres som dato og tidsrom for observasjon, samt opplevd styrke, karakter og frekvens i tidsrommet. Disse observasjonene er knyttet til observatørens bosted eller arbeidsadresse, og det er derfor også nødvendig å vite når luktpanelisten var tilstede på observatørstedet.
Det gis også adgang til å levere inn observasjoner utenom registrert bosted eller arbeidssted.

Hva brukes resultatene til?

Utfra fra luktpanelets registreringer beregnes det en luktfrekvens for forskjellige soner i Elverum. I tillegg gjøres det en analyse, der luktregistreringene settes opp mot hendelser og drift ved Hera Vekst, samt værobservasjoner på Hornmoen. Hera Vekst får dermed tilbakemeldinger, som i større grad kan benyttes i den forbedringsprosessen Hera Vekst er avhengig av i forhold til lukt. Uavhengig av luktpanelet gjøres det en serie med tiltak knyttet til driften på Hera Vekst. Luktpanelets registreringer blir en tilbakemelding, både på effekten av endringer, og også på driftsforhold det fremdeles må gjøres noe med.

Sist oppdatert (tirsdag 19. januar 2010 14:44)