Luktkonsentrasjon angis som luktenheter per volum. Når europeisk standard (EN 13725) benyttes angis luktkonsentrasjonen som OUE/m3 (europeiske luktenheter per kubikkmeter). 1 OUE/m3 forstås som den konsentrasjon av en lukt der 50 % av en populasjon kan fornemme at en lukt er tilstede. Dette nivået kalles også for terskelverdi.