I samarbeid med SFT arrangerte Avfall Norge 2. april 2009 en workshop om lukt som forurensning, håndtering og kravstilling. Arrangementet ble meget godt besøkt med over 100 deltakere.

Parallellt med arrangementet i SFTs lokaler lagde NRK P2s "verdt å vite" en reportasje om lukt med Karina Ødegård og Egil Strøm.

Avfall Norge sine nettsider kan du se hvem som hold foredrag og presentasjonene kan lastes ned i pdf-format.