For mange bedrifter dukker det opp et behov for å dokumentere hvor mye lukt naboen plages av fra bedriften. Kommer det et krav fra en myndighet, bør en snarest kontakte et firma som kan gjennomføre målinger, vurderinger og spredningsberegninger.

I mange sammenhenger vil det være tilstrekkelig med en årlig gjennomgang eller kontroll, hvorav det kun er det første året det koster å sette opp modellen.

 

Ved et utstrakt målebehov over en lang periode kan det lønne seg å vurdere andre dokumentasjonsløsninger. En slik løsning er gjort tilgjengelig i Norge av Miljø-Teknologi as i Skien under navnet "MT-OdoWatch".

Det unike med systemet er at det gir et bilde av luktspredningen i sanntid, og derved en mulighet til å håndtere drift og klager utfra ikke bare vær og vind, men også faktisk påført luktulempe til omgivelsene.

Systemet er basert på utplassering av elektroniske neser rundt anlegget som skal overvåkes. Disse må "trenes opp", slik at de er tilpasset luktsammensetningen til lukt fra anlegget. Data fra de elektroniske nesene kobles mot data fra en værstasjon satt opp på anlegget, og beregnet luktspredning kan logges for hvert minutt. Disse dataene kan naturlig nok settes opp mot driftsparametere, slik at en eksakt årsakssammenheng kan etableres, der det ikke er klart.

(Bildet i denne artikkelen er © Miljø-Teknologi as)