Lukt i bolig blir raskt et inneklimaproblem dersom det ikke tas hånd om. Som med all annen lukt er den beste måten å få fjernet luktkildene. Dersom dette ikke gjøres vil lukten kunne sette seg på tekstiler og i andre porøse overflater, og disse blir sekundære luktkilder. Lukten vil da "henge igjen" også en stund etter at den primære luktkilden er fjernet.

En primær luktkilde er den kilden som er opphav til en lukt. Eksempler på primære luktkilder er et lekkasjepunkt i et avløpsrør eller en tørr vannlås. Røyking er også å betrakte som en primær luktkilde.

En sekundær luktkilde er gjerne materialer som er eksponert for en primær luktkilde. Ubehandlet tre og tekstiler i rom som er utsatt for dårlig lukt kan ta til seg denne lukten, og avgi mindre mengder av den over lang tid. Klær som er benyttet i et røykfylt rom, kan være en intens luktkilde. Årsaken til lukten, den primære kilden, er sigarettrøyk. Tekstilene er med andre ord en sekundær kilde, som kan avgi lukt lenge etter at røykingen fant sted.

Et luktproblem kan derfor henge igjen en stund etter at kildene er fjernet, og i bolig er derfor luktfjerning en møysommelig prosess. Følgende grunnoppskrift er hensiktsmessig:

  1. Lokaliser alle primære luktkilder
  2. Fjern - om mulig - de primære luktkildene
  3. Lokaliser de sekundære luktkildene
  4. Fjern eller nøytraliser de sekundære luktkildene.

I mange sammenhenger betyr det siste punktet å velge mellom å kaste, vaske og lufte. Hverken vasking eller lufting er å betrakte som raske løsninger. Men de kan være langt rimeligere enn å investere i nytt.

I de tilfellene der luktproblem skyldes sopp eller råte må de rette tiltak gjennomføres for å fjerne disse kildene. Noe mugg kan gi lukt som minner litt om katteurin. Bor det en katt i boligen kan dette medføre at katten urettmessig blir tillagt skyld.