Ønsker du hjelp, kan du få det.

  • For befaring i privat bolig i Oslo og Akershus faktureres kr. 1250,- inkl. mva.
  • For befaring i privat bolig utenfor Oslo og Akershus faktureres det i tillegg for reisekostnader og evt. diett i hht. statens satser
  • Konsulentbistand for bedrifter og offentlige virksomheter gjøres gjennom Molab.
  • For annen konsulentbistand faktureres kr. 800,-/time ekskl. mva. Reisekostnader og evt. diett i hht. statens satser

Ta gjerne kontakt for tilbud.

Sist oppdatert (onsdag 19. mars 2014 15:45)