Hei!

Jeg har siden jeg startet å jobbe med luktproblematikk i 2000 hatt spesiell interesse i dette fagfeltet. Først og fremst fordi det er et fagfelt, som angår de aller fleste av oss, men også fordi det er et fagfelt der det er et stort behov for kompetanse og realistiske løsninger. Gode løsninger er ikke nødvendigvis de løsningene som koster mest. Men gode løsninger krever en forståelse av problemstillingen.

  • Hva er det som lukter
  • Hvor mye lukter det
  • Hvilke krav må tiltakene tilfredsstille for at løsningen skal bli god nok

Lukt i bolig er en problemstilling som jeg stadig kommer borti. Disse problemstillingene er ofte diffuse og det handler vel så mye om inneklima og kostnadseffektive tiltak. En full sannering er en løsning mange velger. Og av og til er nok det den beste løsningen. Men andre ganger blir det som å skyte spurv med kanon. Lukt kan også vaskes ut. Det handler om å bruke riktig teknologi - og det handler om å kunne bruke den tiden det krever.

Industrielle problemstillinger rundt lukt handler gjerne enten om et dokumentasjonsbehov for å tilfredsstille myndigheter og naboer, eller om et behov for å finne riktig teknologi og tiltak for å redusere en lukt. Spesielt har jeg jobbet mye mot avfallsbransjen. Det mange ikke tenker på, er at det å håndtere avfall idag faktisk er en industri, og store avfallsanlegg har mange og komplekse prosesser å ta hensyn til. 

Jeg håper du finner det du søker på disse sidene. Skulle du likevel sitte igjen med ubesvarte spørsmål, så håper jeg du benytter muligheten til å ta kontakt.

Med hilsen
Karina Ødegård