Nesten all matproduksjon gir opphav til lukt, og i industriell målestokk kan lukten oppleves som svært intens. F.eks. vil lukten fra en liten grisebinge være ok for de fleste, men i industriell målestokk vil lukten av griseekskrementer kunne kjennes langt utenfor bingene og skape mistrivsel for urbane naboer. Likeledes vil fritering av peanøtter kjennes flere km unna, når den gjøres i industriell skala.

Gjærings- og fermenteringsprosesser gir lukt til omgivelsene, enten det er produksjon av bakegjær, pensilin eller øl. Lukten fra en fiskemelfabrikk kan få det til å vibrere i mang en nese, og fabrikker som produserer fôr kan skape glede i mange hundeneser lenge før fabríkken kan ses og høres. Ikke alle finner lukten av sjokolade like fristende, når de kjenner den hver dag og med en intensitet som langt overgår lukten fra en nydelig sjokolade som tas ut av papiret eller esken. Å bo ved siden av en sjokoladefabrikk kan gi deg et annet forhold til herlighetene.

I den andre enden av næringskjeden finner vi luktkilder som kloakkrenseanlegg, avfallsmottak, komposteringsanlegg og deponier.

Når kompostranker vendes frigjøres det høye konsentrasjoner av mange luktforbindelser på kort tid.

Vil du lese mer?

Forskningsprogrammet Orio er nå avsluttet, men publikasjonene er fremdeles tilgjengelige på nettsidene. Der finner du flere rapporter som omhandler lukt fra kompostering.