I sommer har jeg vært plaget inne av en sopp-lukt. Bor i en leiegård og har ingen kontakt med naboen. Jeg bor i 5.etg. Har trodd at lukten kommer fra naboen under, men idag da jeg satt på cafe rett opp i gaten kjenner jeg igjen denne lukten på gatenivå, og da noe svakere. Kan du være snill å svare på dette.

 

Hei, og takk for din henvendelse. Det er ikke rett frem og gi et godt svar på dette, da det både er viktig og vanskelig å lokalisere en kilde i slike tilfeller. Da du satt på cafe, antar jeg at det var godt vær. Husker du om det var noe vind, og hvilken retning den i så fall blåste? Selv om du kjente lukten ute, kan lukten godt komme fra en leilighet. Idet vedkommende da lufter, vil en pen eim kunne spres i nabolaget. Du sier det lukter sopp. Hva mener du med det? Jeg antar det ikke lukter fersk sjampinjong eller kantarell. Lukter det mugg? Lukter det skarpt søtlig? Hvordan vil du med flere ord beskrive lukten? Du sier du mistenker at lukten kommer fra naboen. Har du noe som underbygger dette? Lukter det slik utenfor vedkommendes leilighet? Har vedkommende husdyr? Andre tegn på årsaker til lukt hos naboen? Hvor ofte kjenner du lukten? Og hvor ofte plager den deg? Kjenner du lukten bedre på dager med rå/fuktig luft? Variasjon med årstid? Er lukten mer intens i trappeoppgangen enn utenfor? I tilfelle: kjenner du forskjell på etasjene? (NB! lukt kan vandre, så det er ikke sikkert at den er mest intens ved kilden i slike tilfeller). Kommer lukten inn til deg når du lufter? I tilfelle, hvem andre lufter samtidig med deg? Dette kan virke som mange spørsmål, men det er mange spørsmål som bør besvares i slike lukttilfeller. Det er viktig å tenke konstruktivt og løsningsorientert i forhold til naboer. Gjør grundige observasjoner før du trekker konklusjoner. Dersom det virkelig er en nabo, er det lett for å bli konflikter. Og jeg har dessverre sett eksempler på at det har låst seg fullstendig, hvilket ikke gavner noen. Jeg håper dette var litt til hjelp, selv om det ikke finnes enkle løsninger i slike tilfeller som du beskriver.

 

Hei og takk for utfyllende svar.

Dagen etter jeg sendte min mail til deg bestemte jeg meg for å holde vinduet lukket. Dvs jeg hadde gjennomtrekk om morgen men lukket straks etter - på gatesiden. Mot bakgården hadde jeg åpent. Den dagen og neste som jeg gjenntok dette, var det ikke antydning til lukt. Denne historien handler om denne uken. Jeg går ut fra at du relaterer dette til det været du vet vi har hatt de siste dagene. Den dagen jeg satt på cafe rett opp i gaten og kjente en svak eim, var det fint vær ,da jeg jo satt ute. - Faktum er at jeg i dette øyeblikk når jjeg skriver og gjennomlufter, kjenner eimen sige inn. Jeg lukker på gatesiden og eimen forsvinner. Her ligger de gamle gårdene tett i tett, og det kan som du sier være andre som lufter. Gården veggivegg har ikke såvidt jeg forstår loftsleiligheter. Jeg forstår av det jeg har lest (litt) at dette fenomenet med sopp er typisk i denne type gamle gårder der man gjør om loftet til leiligheter? - Lukten er den jeg kjenner som lukt av champinjong. Eller den lukten du kjenner på en våt dag i skogen. Jeg leier denne leiligheten og er derfor ikke avhengig av hva naboen sier. Men hvordan forholder jeg meg til utleier. Og - etter som jeg har bodd her i ett år, så ønsker jeg nødig bruke tid, krefter - og penger på å flytte igjen. - Har jeg noen krav om erstatning for flytteutgifter i så fall? Og kan jeg kreve at utleier sjekker om det er sopp i denne loftsetasjen der jeg altså bor?

Håper du har tid til å svare på dette, og at jeg har vært "innom" det du selv antyder om sopp/mugg.

Hei igjen. At du plasserer lukten som fuktig skog er interessant, og forsterker inntrykket av at det kan være sopp. Dersom det er gått sopp i bygningsmassen, har denne hatt utmerkede vekstvilkår i juli, og det vil ikke være uventet at lukten derfor er mer utpreget nå enn tidligere i sommer. Sopp kan ha oppstått i loftsetasjen, kanskje pga. en mindre vannlekkasje, som har skapt god grobunn for soppen. Den kan selvfølgelig også ha oppstått på kjøkken eller bad hos en nabo, men forhåpentligvis vil vedkommende være oppegående nok til ikke å ville ha det slik hjemme hos seg selv. (Det var kanskje en noe optimistisk vurdering....) Dersom det er på et loft (eller for den saks skyld kjeller) må vedkommende huseier overbevises om at dette må gjøres noe med. Det er flere firmaer som jobber med soppsanering, og profesjonell hjelp vil det være behov for. Som leietaker står du nok ikke så sterkt i dette tilfellet, forutsatt det ikke står noe i din leiekontrakt som pålegger en av partene å gjøre noe (forutsetter at problemområdet er på eget loft). Du kan da velge å bli, eller å flytte. Jeg tror du må ha en velvillig utleier eller en svært dyktig advokat for å få dekket flytteutgifter. Jeg har tilgode å se eiere av "luktproblemer", som velvillig påtar seg utgifter. Spesielt i tilfeller der lukt er resultat av sparing (her muligens i forhold til vedlikehold). Uansett er det fint om du per brev (ta gjerne vare på kopi) gjør oppmerksom på at det er et sannsynlig sopproblem i bygården din. (Alternativt i nabogården). I forhold til egen helse bør du kjenne på hvorvidt du får reaksjoner eller ikke. Høye nivåer av soppsporer går fint for enkelte, mens andre blir syke av det. Lytt til kroppen din, og luft når det er lite lukt. PS! Ingen grunn til panikk! DS!