Lukt er en av de vanligste årsakene til klager på luftkvalitet. Lukt i seg selv er sjelden direkte helseskadelig, men kan føre til plager som kvalme og brekninger, og indirekte til stressreaksjoner karakterisert ved muskelsmerter og hodepine. Opplevde luktproblemer hos enkeltindivider eller grupper bør tas på alvor siden enkelte personer er mye mer følsomme enn andre.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider