Vil fremtidens multimedieopplevelse inneholde enda et nytt medium? Japanske forskere har skapt et luktkamera og en luktavspiller.

Les mer på Aftenposten.no