Å begrense lukt, handler først og fremst om å lokalisere kilden. Kan den fjernes eller nøytraliseres er det det absolutt beste middel for å fjerne en uønsket lukt. 

For at et stoff skal lukte, er det to forhold som må være tilstede:

  1. Forbindelsen må være tilstede i luft. Dvs. at den må ha et damptrykk. Små partikler eller aerosoler kan også transportere luktende stoffer.
  2. Forbindelsen må være noe løselig i både vann og fett. Uten disse egenskapen vil ikke stoffene kunne passere de nødvendige cellemembraner slik at du kan sanse dem i nesen.

Dette er to forhold som også kan benyttes for å fjerne eller i det minste redusere en lukt, dersom kilden ikke kan fjernes. Virkemidler som angriper disse to punktene kan knyttes både til selve kilden, og der lukten oppleves som plagsom. Hovedregelen er: jo nærmere kilden tiltaket settes inn, desto mer effektivt vil det sannsynligvis være.