Menneskene i de tidlige tider har trolig måttet stole sterkt på lukt- og smakssansene for å overleve, og det er lett å forestille seg at disse sansene har beskyttet dem mot å konsumere bedervet mat eller vann.

Selv om lukt og smak ikke er så viktig for å overleve i dag, så oppstår situasjoner hvor disse sansene beskytter oss mot potensielle farer forbundet med maten vi spiser, vannet vi drikker og luften vi puster inn. Hvem har ikke latt være å spise eller drikke noe fordi det luktet eller smakte mistenkelig?

Les mer på Folkehelseinstituttets sider